Projecte

L’educació infantil constitueix una etapa educativa amb identitat pròpia.

El nostre projecte educatiu s’aconsegueix, d’una banda, gràcies a la col·laboració, participació i coordinació amb les famílies i, d’altra banda, gràcies a un equip educatiu consolidat, amb molta experiència i formació que gaudeix moltíssim de la seva feina.

Potenciem l’autonomia de cada infant facilitant l’adquisició d’hàbits.

Som éssers socials, i per tant és molt important la relació amb els altres nens. A la Llar d’infants fomentem en l’infant una actitud curiosa i crítica.

Apliquem una metodologia activa on els infants són els protagonistes del seu aprenentatge.

Tractem el joc com a part integral de l’aprenentatge: aprenem jugant i jugant aprenem.

Treballem la intel·ligència emocional i l’escolta activa.

Contribuïm al desenvolupament físic, afectiu, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge, en col·laboració amb les famílies.

L’educació es basa en la dimensió afectiva i emocional. Treballem l’empatia, el respecte i l’estima cap als altres infants. Treballem pel desenvolupament de la seva afectivitat i autoestima.

A la nostra llar els infants se senten feliços i, per tant, motivats per aprendre. Això els ajuda a ser nens autònoms que gaudeixen d’una bona autoestima que els permet preparar-se adequadament per a la integració social.

La nostra escola és un espai acollidor i tranquil per jugar, relacionar-se, crear, experimentar, investigar i sentir-se estimat, respectat i valorat.

Treballem l’evolució natural de tots els infants mitjançant l’experimentació dels sentits, la manipulació i la descoberta. Ens basem en la neuroeducació ja que proporciona un enfocament vivencial, integrador i transdiciplinar amb l´objectiu de millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Treballem perquè els infants progressin en les seves necessitats d’higiene i alimentació i se sentin estimats, cuidats i feliços a la nostra llar.