Què oferim

La llar estarà oberta onze mesos a l´any, de l´1 setembre al 28 de juliol.
La nostra llar d´infants acull nens i nenes des de 4 mesos a 3 anys.

El paper de l’educadora és facilitar l’aprenentatge, proposar, organitzar, acompanyar… deixant que l’infant construeixi el seu propi coneixement.

Respectem el ritme i el procés de cada nen en totes les seves capacitats, generant nous reptes.

Considerem vital el coneixement progressiu del seu propi cos. La psicomotricitat com a eina fonamental de coneixement d’un mateix i de la relació amb l’entorn.

El nostre treball es basa en la intel·ligència emocional i l’escolta activa.